Logo | Tech Monkey

唔好再俾呢D因素去影響你既網上生意啦!

研究指出網站每慢3秒就會失去40%客戶,網店每delay 1秒會令你損失6%嘅生意額!

其實影響網站速度原因有好多,由網站設計到技術因素,甚至頁面內容通通都關事。

了解更多: 網頁速度對seo排名的影響

我地嘅專家可以為你提供網站分析同埋專業建議,從而提高你網站在搜索引擎上嘅排名同曝光率,搵返你可能失去左既客同埋機會。

填寫下面表格立即聯繫我們啦!